Chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng
Ngày đăng tin : 1/11/2010

Liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BTC-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

(Ảnh từ internet)

Các đối tượng được hưởng chế độ điều dưỡng

Thông tư liên tịch quy định 6 đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần gồm: 1- Người hoạt động cách mạng trước ngày  1/1/1945; 2- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; 3- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 4- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang sống tại gia đình; 5- Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; 6- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Ngoài ra, còn có chế độ điều dưỡng luân phiên 5 năm một lần dành cho 6 đối tượng khác gồm:  1- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ’; 2- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; 3- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến; 4- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%; 5- Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81% đang sống tại gia đình; 6- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

2 chế độ điều dưỡng

Liên Bộ cũng quy định 2 chế độ điều dưỡng. Điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng, thời gian tối đa là 10 ngày (không kể thời gian đi và về) với  mức chi điều dưỡng 1.500.000 đồng/người/lần.

Đối với điều dưỡng tại gia đình, mức chi điều dưỡng là 800.000 đồng/người/lần.

Thông tư cũng nêu rõ, về chế độ bảo hiểm y tế, người có công với cách mạng và thân nhân của họ được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về bảo hiểm y tế.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2010.

Trước đó, ngày 6/4/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2010/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, tất cả các mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với từng đối tượng người có công đều sẽ tăng so với quy định cũ.

Cụ thể, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 thuộc diện thoát ly được hưởng mức trợ cấp là 861.000 đ/tháng (trước là 767.000đ) và hưởng thêm phụ cấp 146.000 đ/thâm niên (trước là 130.000đ); diện không thoát ly là 1.462.000đ/tháng (trước là 1.302.000 đ)...

Thân nhân liệt sĩ được trợ cấp hàng tháng từ 770.000đ - 1.376.000đ/tháng (trước là 685.000đ - 1.225.000đ); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến được trợ cấp 646.000đ/tháng (trước là 575.000đ)...

Nguồn: Thu Nga - Chinhphu.vn

 

 

 

In tin - Phản hồi tin
  • Số Lượt Truy Cập : 10522521
  • Lượt Đang Online : 1255
Tạp chí Trí thức và Phát triển