Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng tin : 22/4/2010

Đối với các liệt sĩ, thì mỗi địa phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền và địa phương, (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng H.T.X nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét.


Hồ Chí Minh

Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bản viết tháng 5 năm 1968
 

 

Bác Hồ với trại điều dưỡng thương binh nặng
 

“Các liệt sĩ đã đem xương máu của mình vun đắp cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay”.

 

“Công trạng to lớn của các liệt sĩ đã ghi sâu vào lòng toàn dân và non sống đất nước. Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của các liệt sĩ sẽ muôn đời lưu truyền sử xanh”.

 

“Thương binh, gia đình liệt sĩ là những người có công với nước, vì vậy bổn phận của chúng ta là phải biết ơn và giúp đỡ”.

 

“Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cũng phải biết ơn sự chăm sóc của đồng bào, cần phải cố gắng tăng gia sản xuất, tự lực cánh sinh, tùy theo khả năng để tham gia các công tác khác, phải hòa mình với nhân dân, tôn trọng nhân dân, tránh phiền nhiễu nhân dân, chớ nên yêu cầu quá đáng ra vẻ công thần”.

 

“Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, thương yêu và giúp đỡ họ”.

 

“Bảo đảm tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân địa phương…”.

In tin - Phản hồi tin
  • Số Lượt Truy Cập : 10522608
  • Lượt Đang Online : 1400
Tạp chí Trí thức và Phát triển