Phát biểu của Nguyên Tổng Bí Thư Ban chấp hành TW ĐCS VN Lê Khả Phiêu
Ngày đăng tin : 22/4/2010
Thông qua thắng lợi vĩ đại Điện Biên Phủ, một thắng lợi làm chấn động địa cầu, một trong những mốc son chí lọi của dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20. Tạp chí Trí thức và Phát triển đã dày công sưu tầm biên tập với sự giúp đỡ nhiệt tình của các doanh nhân, doanh nghiệp, nghệ nhân trong cả nước để xuất bản cuốn sách này. Đây là một công trình có giá trị về văn hóa, lịch sử, truyền thống rất sâu sắc.

 Tập sách là pho tư liệu lịch sử quí giá trong kho tàng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Nó phản ảnh quyết tâm sắt đá, ý chí chiến đấu kiên cường, đoàn kết một lòng để bảo vệ nền độc lập của dân tộc mình thì dân tộc đó mãi mãi trường tồn và phát triển, đó là một chân lý.

Tôi tin rằng các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước sẽ đón nhận cuốn sách này một cách trân trọng.

12/7/2007

Lê Khả Phiêu

Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam


In tin - Phản hồi tin
  • Số Lượt Truy Cập : 10459794
  • Lượt Đang Online : 150
Tạp chí Trí thức và Phát triển