Huyền thoại Đường 9 - Khe Sanh Anh hùng
Ngày đăng tin : 22/11/2014
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, hy sinh, nhưng cũng vô cùng oanh liệt và hết sức hào hùng của quân và dân ta, biết bao địa danh, bao trận chiến, bao sự kiện đã đi vào lịch sử đấu tranh của dân tộc như những dấu son chói lọi về chiến công, về tinh thần bất khuất, về ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh năm 1968 và Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971 là một trong những chiến thắng ghi dấu ấn lịch sử như vậy.

 

Để Download cuốn sách, xin click vào đây 

In tin - Phản hồi tin
  • Số Lượt Truy Cập : 10522578
  • Lượt Đang Online : 1350
Tạp chí Trí thức và Phát triển