Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển
Ngày đăng tin : 29/10/2011
Phim tài liệu về lễ tri ân và lưu danh liệt sỹ Đoàn tàu không số tại Bến K15 – Đồ Sơn – Hải Phòng do Trung tâm Thông tin Truyền thông Vì môi trường phát triển thực hiện.

In tin - Phản hồi tin
  • Số Lượt Truy Cập : 10522545
  • Lượt Đang Online : 1295
Tạp chí Trí thức và Phát triển