Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị - Đại sách của lòng Tri ân
Ngày đăng tin : 7/7/2011
Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị là công trình thứ 7 trong bộ sách Huyền thoại Việt Nam do Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn thực hiện. Điều đặc biệt nhất là ngoài 1 vạn bản in, cuốn sách này được in một đại sách độc bản khổ 1m x 01,7. Cuốn sách đã xác lập kỷ lục Việt Nam: Cuốn sách độc bản tri ân lưu danh liệt sỹ lớn nhất"

In tin - Phản hồi tin
  • Số Lượt Truy Cập : 10522551
  • Lượt Đang Online : 1305
Tạp chí Trí thức và Phát triển