Uống Nước Nhớ Nguồn - Uongnuocnhonguon.vn

In tin

Đại sách Huyền thoại Thành Cổ Quảng Trị xác lập kỷ lục Việt Nam
Ngày đăng tin : 27/7/2011 Phóng sự của Đài PTTH Hà Nội về Đại sách Huyền thoại Thành Cổ Quảng Trị được xác nhận là kỉ lục Việt Nam - sách ghi danh các anh hùng liệt sĩ lớn nhất.