Uống Nước Nhớ Nguồn - Uongnuocnhonguon.vn

In tin

Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị - Đại sách của lòng Tri ân
Ngày đăng tin : 7/7/2011 Huyền thoại Thành cổ Quảng Trị là công trình thứ 7 trong bộ sách Huyền thoại Việt Nam do Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn thực hiện. Điều đặc biệt nhất là ngoài 1 vạn bản in, cuốn sách này được in một đại sách độc bản khổ 1m x 01,7. Cuốn sách đã xác lập kỷ lục Việt Nam: Cuốn sách độc bản tri ân lưu danh liệt sỹ lớn nhất"