Huyền thoại Người chiến sỹ tình nguyện

Xuất bản sách Huyền thoại Người chiến sỹ tình nguyện

Trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Giúp Bạn là tự giúp mình” và với tình cảm quốc tế trong sáng dành cho nước láng giềng anh em, hàng ngàn quân tình nguyện Việt Nam đã dũng cảm rời quê hương sang nước bạn chiến đấu, không một chút so đo, tính toán.
  • Số Lượt Truy Cập : 10522617
  • Lượt Đang Online : 1415
Tạp chí Trí thức và Phát triển