VB Chính Sách Với Người Có Công

Chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng

Liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BTC-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

Hướng dẫn thi hành nghị định 111B

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 111B-CP NGÀY 20-7-1967 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN BỊ THƯƠNG, BỊ HY SINH HOẶC MẤT SỨC LAO ĐỘNG TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚCNghị định 35 năm 2010

QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNGNghị định 89 năm 2008

HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG


Chỉ thị 12 của Thủ Tướng Chính Phủ

Số 12/2002/CT - TTg ngày 30/5/2002
Về việc đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ
và người có công với cách mạng  • Số Lượt Truy Cập : 10522542
  • Lượt Đang Online : 1290
Tạp chí Trí thức và Phát triển